04 augusti 2011

Svar på fråga?!

Anonym sa: Varför skall ni bo där i 4:år ?


Svar: Vi skall bo i Vasa 4 år eftersom Mathias, min man skall studera till EL-ingeniör. Men det är ju ändå bara 100 km till Jakobstad, så nog skall det gå bra :)

Inga kommentarer: